Η ατμοσφαιρική ρύπανση της Αθήνας, φέρνει πρόστιμα από την Ευρώπη…

Η κακή ποιότητα του αέρα στην Αθήνα έφερε μία νέα «καμπάνα» από τις ευρωπαϊκές αρχές για τη χώρα. Η Κομισιόν αποφάσισε την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τη δεύτερη μέσα σε διάστημα λίγων μηνών για το ίδιο θέμα – είχε προηγηθεί τον Απρίλιο παραπομπή για τους ρύπους στη Θεσσαλονίκη.

 

 

  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η Ελλάδα καταγράφει συνεχώς και σταθερά υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής NO2 στην Αθήνα. Επίσης, δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς και, επομένως, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

 

 

 

Όπως επισημαίνεται, το διοξείδιο του αζώτου εκπέμπεται κυρίως από δραστηριότητες όπως η οδική κυκλοφορία –ιδίως των πετρελαιοκίνητων οχημάτων– και η βιομηχανία. Η συγκεκριμένη μορφή ρύπανσης προκαλεί σοβαρές ασθένειες, όπως άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα και καρκίνο των πνευμόνων.

Τον Απρίλιο η Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Ευρωδικαστήριο γιατί απέτυχε να αντιμετωπίσει τη σημαντική ρύπανση από αιωρούμενα μικροσωματίδια στη Θεσσαλονίκη το 2005-2019 (με την εξαίρεση ενός έτους), παραβιάζοντας έτσι την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Η κοινοτική νομοθεσία θέτει συγκεκριμένα όρια για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα αλλά και την υποχρέωση εφαρμογής σχεδίων για τη διασφάλισή της, καθώς 400.000 θάνατοι στην Ε.Ε. ετησίως αποδίδονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Πηγη: Καθημερινή