Όταν ο Δάκης μιλούσε τηλεοπτικά για τον καρκίνο…

Ο Δάκης με δύναμη ψυχής πάντα μιλούσε τα τελευταία χρόνια για τον καρκίνο. Ο ίδιος πίστευε πάντα ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα. Ωστόσο έφυγε σε ηλικία 79 ετών, έδίνοντας για  τρία ολόκληρα μάχη με την αρρώστια…