Πρωτιά της Ζήνας στο 12.00-14.00!

Η Ζήνα με τους συνεργάτες της ξεκίνησαν την εβδομάδα με πρωτιά σε όλα τα κοινά και με το 17.9% να είναι το μεγαλύτερο σε επίδοση τέταρτο μετά τη 13.00. Χαμηλά έμεινε η Ιωάννα Μαλέσκου που κινήθηκε κοντά στο 6 %  !

Νεανικό κοινό 
Αλήθειες με την Ζήνα  10.6% – 15,6% – 17,9% – 15,1% – 13,6% – 10,7%
Love It  4,8% – 6,4% – 5,6% – 6,5% – 5,7%
Γενικό κοινό 
Αλήθειες με την Ζήνα  10,7% – 14,6% – 16,9% – 14,9% – 15,6% – 11,6%
Love It  9,4% – 8,6% – 7% – 7,6% – 7%