Σήμερα η ταφή του μητροπολίτη Δράμας Παύλου. Στην Δράμα σήμερα ο αρχιεπίσκοπος!!!