Σταθερά πρώτη η Ζήνα στη ζώνη 12.00-14.00!

Αρχίζει σιγά σιγά και σταθεροποιείται η μπίλια στην ζώνη αυτή και η Ζήνα ανταγωνίζεται τον εαυτό της με την έννοια ότι μερικές μέρες την βλέπουμε στο 20% και άλλες στο 13-14% που είναι και η σταθερά της. Καλά ποσοστά και χθες σε όλα τα κοινά για τις Αλήθεις με την Ζήνα. Η εβδομάδα αυτή έχει και το Style me Up πάνω από το 10% στο δυναμικό κοινό .

Νεανικό κοινό
Αλήθειες με την Ζήνα  8.9 – 10.8 – 14.7 – 15.1 – 15 – 14.8
Ώρα για Φαγητό  7 – 7.1 – 7.8
Style me Up  9.4 – 11 – 11 – 11
Γενικό κοινό
Αλήθειες με την Ζήνα  13.9 – 19.6 – 21.8 – 19.6 – 18.5 – 16.8
Ώρα για Φαγητό  8.6 – 8.9 – 12.2
Style me Up  6.8 – 7.5 – 7.2 – 7.4