Στον αέρα η Eurovision 2020!

Σχεδόν δύο μήνες πριν από τη διεξα­γωγή της Eurovision 2020, του δημοφιλέστερου ευρωπαϊ­κού διαγωνισμού τραγουδιού, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Rotterdam της Ολλανδίας, o κορονοϊός που «σα­ρώνει» την υφήλιο φαίνεται ν’ ανατρέ­πει οποιαδήποτε πλάνα των διοργανω­τών και των συμμετεχόντων.
Η ΕΒU εξέδωσε έκτακτη ανακοί­νωση, στην οποία δεν καθιστά ακόμα σαφές τι μέλλει γενέσθαι τελικά με τον διαγωνισμό, δηλαδή αν θα ακυρωθεί, θα αναβληθεί ή θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Πιο συγκεκριμένα, η γενική διευθύ­ντρια του κρατικού φορέα της Σλοβενίας RTVSLO, Natalija Gorscak αναφέ­ρει:
«Η ΕΒU παρακολουθεί στενά την κατάσταση όσον αφορά την εξάπλω­ση του κορονοϊού και ενημερώνεται, συνεχώς για τις νεότερες συμβουλές και οδηγίες από τον ΠΟΥ και τις εθνι­κές υγειονομικές αρχές. Συνεργαζόμαστε στενά με τους Ολλανδικούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς ΝΡΟΝOS και ΑVROTROS και τον Δήμο του Rotterdam, για να διερευνήσουμε διά­φορα πιθανά σενάρια γιο τον διαγωνι­σμό τραγουδιού της Eurovision 2020.
Πάντως όλα τα sites που ασχολούνται με τον θεσμό έχουν σχεδόν βεβαιο το γεγονός οριστικής αναβολής του θεσμού, λόγω της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού!