Απίστευτο: απαγορεύτηκε και το κολύμπι με επίσημη ανακοίνωση!!!


Μετά τα μέτρα ασφαλείας που επέβαλε η ελληνική πολιτεία προς όλους και όλα τα μέσα, το υπουργείο ναυτιλίας εξέδωσε ανακοίνωση ότι απαγορεύεται το μπάνιο και ότι δεν εξαιρείται από τα υπόλοιπα μέτρα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: “Στο πλαίσιο αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, γνωρίζεται ότι δραστηριότητες όπως λήψη θαλάσσιου λουτρού (κολύμπι), χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχια αλιεία, δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου-πρώτου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) με αριθμό Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22-3-2020 (Β΄986) και ως εκ τούτου απαγορεύονται”.