Οινοπνευμα το θαυματουργό!

Τα αντισηπτικά είναι ουσίες που καταστρέφουν διάφορους μικροορ­γανισμούς και χρησιμοποιούνται για τη μείωση ή πλήρη απομάκρυνση των μικροβίων που βρίσκονται στο δέρμα και στις πληγές.
Από τις αλκοόλες το πιο συχνό αντισηπτικό του δέρματος είναι το οινόπνευμα (αιθυλική αλκοόλη ή αιθανόλη). Στην Ευρώπη και Αμε­ρική χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό η ισοπροπυλική αλκοόλη.
Χρησιμοποιείται για επάλειψη του δέρματος κατά τις φλεβοκεντήσεις, καθώς επίσης και για την απομάκρυνση των μικροβίων από τα χέρια.

Η δράση της αιθανόλης οφείλεται στην καταστροφή της μεμβρά­νης των μικροβίων με τη μετουσίωση (αλλαγή) των πρωτεϊνών.

Η αιθανόλη είναι δραστική όταν είναι υδατικό διάλυμα καθόσον η μετουσίωση των πρωτεϊνών δεν επιτυγχάνεται απουσία νερού. Το πιο δραστικό διάλυμα είναι 7°%. Καταστρέφει τα βακτήρια, το μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης και τους μύκητες. Είναι επίσης δρα­στική στους ελυτροφόρους ιούς (π.χ. ιούς της γρίπης, ιούς παραγρίπης, ιό αναπνευστικού συγκυτίου, ιό του απλού έρπητα, ιό hiv). Έχει μικρή δράση στους μη ελυτροφόρους ιούς (π.χ. ιό της ηπατίτι­δας Α και Β, εντεροϊούς, ροταϊό, αδενοϊούς, νοροϊούς, ρινοϊούς) και στα πρωτόζωα.Όταν η αιθανόλη αφήνεται να δράσει για 1 λεπτό, έχει αποδειχθεί ο πιο απο­τελεσματικός τρόπος αντισηψίας των χεριών. Ωστόσο, και 15 δευτερόλεπτα εί­ναι αρκετά για να καταστραφούν πολλά μικρόβια από το δέρμα και τα χέρια.
Για να είναι δραστικό το οινόπνευμα πρέπει να προηγεί­ται μηχανική απομάκρυνση των μικροβίων και οργανικών ουσιών (π.χ. λίπη, αίμα) από το δέρμα με πλύσιμο με σαπούνι και πολύ νερό. Επειδή η χρήση της αιθανόλης προκαλεί ξηρότητα του δέρματος, στο εμπό­ριο κυκλοφορούν διαλύματα σε συγκεντρώσεις 60-95% (συνήθως 70%) σε συνδυασμό με μαλακτικές ουσίες (lotions). Επίσης διατίθεται σε συνδυασμό με άλλα αντισηπτικά (χλωροεξιδίνη, άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου).
Εκτός από το οινόπνευμα, για την αντισηψία των χεριών κυκλοφο­ρούν διάφορα σκευάσματα που είναι μείγματα ισοπροπυλικής αλκο­όλης (προπανόλη-2 και προπανόλη-1) με διάφορες επίσης μαλακτι­κές ουσίες. Έχουν την ίδια δράση με την αλκοόλη.